personas datu apstrādes POLITIKA

SIA “Linus Medical”, Reģ. Nr.40103200852, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 33A-3a, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk - “Sabiedrība”, “mēs,”) rūpējas par jūsu personas datiem un šajā politikā (turpmāk - “Politika”) izskaidro, kā tiek apstrādāti fizisko personu dati tīmekļa vietnē www.glikometrs.lv (turpmāk – “Vietne”).

 

1.        Kādu informāciju mēs ievācam par jums?

Informāciju, ko jūs mums iesniedzat tieši.

•     Ja jūs pasūtāt Vietnē preces, mēs varam lūgt norādīt tādu informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preces, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, elektroniskā pasta adresi, tālruni, rēķina adresi un piegādes adresi.

•     Kad jūs norādāt papildu informāciju vai sazināties ar mums par jebkādu jautājumu.

Informāciju saistībā ar mūsu sadarbību.

Mēs veicam uzskaiti par mūsu iepriekšējo sadarbību un komunikāciju ar jums.

Citu mūsu ievāktu informāciju.

Mēs varam ievākt arī citu informāciju par jums tādos veidos, kādus mēs jums norādām informācijas ieguves vietā, vai arī citādi ar jūsu piekrišanu.

Daži jūsu personas dati ir nepieciešami mūsu pakalpojumu izpildei, kā arī tos pieprasa tiesību akti, piemēram, grāmatvedības jomā. Ja atteiksieties sniegt šos personas datus, mēs nevarēsim sniegt jums pakalpojumus vai izpildīt tiesību aktos noteiktās prasības.

Papildu personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Jūs varat izvēlēties nesniegt mums papildu personas datus, taču tas var ietekmēt mūsu spēju izpildīt Politikā norādītos mērķus.

Attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas tiek veikta uz jūsu piekrišanas pamata, norādām, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu atbilstoši Politikas 7.punktam.

 

2.        Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Mēs varam izmantot jūsu personas datus šādiem mērķiem:

•     lai sniegtu jums pakalpojumus un administrētu tos, tostarp jūsu pirkuma līgumu;

•     lai uzskaitītu jūsu veiktos pirkumus un iegādātās preces;

•     lai sazinātos ar jums saistībā ar pirkuma līguma izpildi;

•     lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un jautājumiem;

•     lai nosūtītu jums svarīgu informāciju, piemēram, par mūsu noteikumu maiņu vai citu ar pakalpojumu sniegšanu saistītu informāciju;

•     lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības, piemēram, grāmatvedības jomā;

•     mūsu klientu, tirgus, pakalpojumu novērtēšanai un analīzei, tostarp, lai lūgtu jūsu viedokli par mūsu darbību;

•     lai aizsargātu mūsu īpašumu un likumīgās intereses;

•     lai piedalītos korporatīvos un komerciālos darījumos;

•     citā veidā ar jūsu piekrišanu.

 

3.        Uz kāda tiesiska pamata mēs apstrādājam jūsu personas datus? Cik ilgi tie tiks glabāti?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar šādu tiesisko pamatu:

·        Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) apakšpunkts (jūsu piekrišana);

·        VDAR 6.panta pirmās daļas (b) apakšpunkts (līguma izpilde);

·        VDAR 6.panta pirmās daļas (c) apakšpunkts (juridisku pienākumu izpilde);

·        VDAR 6.panta pirmās daļas (f) apakšpunkts (mūsu leģitīmās intereses);

·        VDAR 9.panta otrās daļas (a) apakšpunkts (jūsu nepārprotama piekrišana veselības datu apstrādei, piemēram, kad saziņā ar mums atklājat informāciju par savu veselības stāvokli).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu pakalpojumu nodrošināšana, pienācīga mūsu pakalpojumu izpilde un administrēšana, atbilstības tiesību aktiem un mūsu noteikumiem nodrošināšana, klientu saistību izpildes nodrošināšana, mūsu īpašuma un likumīgo interešu aizsardzība, mūsu pakalpojumu attīstīšana, tirdzniecības veicināšana, dalība korporatīvos un komerciālos darījumos.

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem šie dati tika ievākti, ja vien tiesību akti neparedz ilgāku glabāšanas laiku.

 

4.        Kam mēs atklājam jūsu personas datus?

Mēs varam atklāt jūsu personas datus šādām saņēmēju kategorijām.

•     Pakalpojumu sniedzēji. Mēs varam atklāt jūsu personas datus sabiedrībām, kas sniedz mums pakalpojumus vai darbojas mūsu interesēs, piemēram, IT, grāmatvedības un preču piegādes pakalpojumu sniedzējiem.

•     Citas personas, ja to prasa tiesību akti. Var būt gadījumi, kad mēs esam spiesti atklāt jūsu personas datus citām personām, lai ievērotu tiesību aktu prasības vai atbildētu uz valsts vai pašvaldības iestādes pieprasījumu.

•     Citas personas, ja tas ir nepieciešams mūsu tiesību un likumisko interešu aizsardzībai, piemēram, lai aizsargātu mūsu īpašumu.

•     Citas personas sakarā ar korporatīvajiem un komerciālajiem darījumiem. Mēs varam atklāt jūsu personas datus trešajai personai mūsu daļējas vai pilnīgas reorganizācijas, apvienošanās, pārdošanas vai cita veida atsavināšanas gadījumā.

•     Citas personas ar jūsu piekrišanu. Mēs varam nodot informāciju par jums trešajām personām, ja jūs esat piekrituši šādai nodošanai vai lūguši to veikt.

 

5.        Kā tiek izmantotas sīkdatnes?

Vietne ir izstrādāta uz trešās personas Mozello platformas, kas vietņu darbībai izmanto trešās personas sīkdatnes.

 Sīkdatnes ir mazi datu faili, ko tīkla serveris nosūta uz tīkla pārlūkprogrammu, kas saglabā informāciju jūsu datorā, tālrunī vai citā ierīcē, kad jūs piekļūstat Vietnei. Vietnē tiek izmantotas tikai tādas sīkdatnes, kas nodrošina Vietnes darbību.

Jūs varat konfigurēt savu pārlūku, lai tas apstiprina visas sīkdatnes, noraida visas sīkdatnes vai paziņo jums, kad tiek sūtīta sīkdatne. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc pārbaudiet savas pārlūkprogrammas izvēlni “palīdzība”, lai uzzinātu, kā mainīt izvēli attiecībā uz sīkdatnēm. Lūdzam ņemt vērā, ka sīkdatņu deaktivizēšana var ietekmēt jūsu spēju izmantot Vietni.

 

6.        Ko mēs darām, lai uzturētu jūsu personas datus drošībā?

Mēs esam veikuši organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu informāciju, ko mēs iegūstam. Atbilstoši iepriekš minētajam mēs veiksim atbilstošus pasākumus aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi jūsu personas datiem vai pret to nelikumīgu grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu. Tomēr mēs gribam norādīt, ka informācijas pārraidīšana internetā nav pilnīgi droša. Lai gan mēs veicam darbības, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt drošību jūsu personas datiem, kas nosūtīti uz Vietni vai elektroniskā pasta vēstulēs.

Mūsu Vietne var būt saistīta ar trešajām personām. Piemēram, Vietne var saturēt saites uz trešo personu mājaslapām. Lūdzam ievērot, ka šīm trešajām personām ir savi personas datu apstrādes mērķi un prakses un to mājaslapām ir savas personas datu apstrādes politikas. Mēs neuzņemamies atbildību par šādām politikām vai trešo personu rīcību ar jūsu personas datiem. Lūdzam pārbaudīt šīs politikas pirms savu personas datu iesniegšanas šajās mājaslapās.

 

7.        Kā jūs varat īstenot savas tiesības?

Gadījumos, kad mēs apstrādājam personas datus uz jūsu piekrišanas pamata, jūs varat savu piekrišanu atsaukt jebkurā laikā, rakstot uz mūsu e-pastu [email protected], ar norādi “personas datu aizsardzība”. Šāds atsaukums neietekmēs jūsu personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda atsaukuma, tiesiskumu.

Lai pieprasītu piekļuvi, labojumus, personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, lai celtu iebildumus pret personas datu apstrādi vai lai izmantotu personas datu pārnešanas tiesības, kā arī, lai norādītu uz citiem apsvērumiem sakarā ar personas datu apstrādi, iesniedziet mums pieprasījumu, nosūtot e-pasta vēstuli uz [email protected], ar norādi “personas datu aizsardzība”. Ja uzskatāt, ka mūsu rīcība ar jūsu personas datiem neatbilst tiesību aktiem, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

8.        Kā jūs varat sazināties ar mums?

Mēs esam pieejami saziņai pa e-pastu un tālruni.

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +371 67316323 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.